Protokół
przesłuchania podejrzanego

Warszawa, dnia 30 VI 1970 r.Por.Franciszek Skawiński, inspektor Biura Śledczego MSW w Warszawie, na polecenie prokuratora powiatowego dla m.st. Warszawy przesłuchał w charakterze podejrzanego: Łukasza Czumę, s.Ignacego i Lubow z Szujskich, ur. 9 VI 1935 w Zakopanem (dalsze personalia w aktach sprawy).

Pytanie: Od jak dawna działa podejrzany w nielegalnej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Jaką funkcję pełnił podejrzany w tej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Z jakimi osobami podejrzany współpracował w ramach działalności w nielegalnej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Na czym polegała taka współpraca?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.

Na tym przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy przerwano z powodu udania się wymienionego na obiad. Godzina 12.00. Przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy wznowiono w dniu 30 czerwca o godzinie 13.00. Na stawiane pytania podejrzany przez cały czas poobiedniego przesłuchania milczał. Przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy, s.Ignacego, zakończono dnia 30 czerwca 1970 r. o godzinie 15.40.

Przesłuchał: Skawiński.

Zeznał: Czuma