Aparat Bezpieczeństwa


Ogromne wojska, bitne generały,
Policje - tajne, widne i dwu-płciowe -
Przeciwko komuż tak się pojednały?
- Przeciwko kilku myślom... co nienowe!

Cyprian Kamil Norwid, Siła ich

 • Adamczyk J. ppłk mgr . Naczelnik Wydz. III
 • Adamski Adam ppłk - nacz. Wydz. Śledczego KS MO
 • Anklewicz ppor - dyżurny Wydz. III-2 KS MO
 • Auchimenia Andrzej kpt - inspektor Wydz. III-2
 • Bajan Aleksander kpt. - st. insp. Wydz. III-A
 • Balas M. kpt mgr .z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Szczecinie
 • Banaszek Andrzej - inspektor Wydz. III-2
 • Barański A. kpt mgr . z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Nowym Sączu
 • Barczewska Krystyna - wiceprokurator wojewódzki
 • Barszczewski A. płk. - nacz.
 • Bartoszewska M, st. referent Wydz. I Dep. Technicznego
 • Bielecki Zygmunt płk mgr - z-ca kom. stołecznego MO
 • Bill Jan ppłk . nacz. Wydz.III
 • Bodecki Ryszard - sędzia
 • Borowczak Stanisław płk. - st.inspektor, Dep.III
 • Borowski mjr - z-ca Naczelnika Wydz. III KSMO
 • Bryliński S. mjr mgr . z-ca nacz. Wydz. III KS MO w Szczecinie
 • Cabaj Zbigniew por.
 • Caban J. płk. - st. inspektor
 • Chmielewski Franciszek, kpt. - inspektor grupy IV Wydziału IV SB (Gdańsk)
 • Chojak Czesław ppłk mgr . Naczelnik Wydz. III KWMO w Łodzi
 • Chorko K. kpt - z-ca nacz. Wydz. III-2 SUSW w W-wie
 • Chudy Zbigniew - pracownik Biura .A. (KSMO ?)
 • Ciastoń płk - z-ca Dyrektora Dep. III MSW
 • Cyba Stanisław mjr - z-ca Naczelnika Wydz. III
 • Czapka kpt.
 • Czarny Ryszard por - inspektor Wydz. Śledczego
 • Czubak Jerzy kpt. - KW MO Nowy Sącz
 • Danowski M. komendant - z-ca naczelnika Wydz. Ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych
 • Dobrzelewski A. kpt/mjr mgr - z-ca nacz. Wydz. III-A KS MO (Warszawa)
 • Dryliński S. kpt.
 • Dzienia K. mjr - nacz. Wydz. III-2 KS MO w W-wie
 • Dąbkowski Tadeusz kpt . z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Radomiu
 • Dąbrowski Ludwik ppłk. - inspektor Dep.IV MSW
 • Fabian Wł. Ppłk mgr . nacz. Wydz. III KW MO w Katowicach
 • Fabiński M. chor. . mł. inspektor Wydz. III-2 KS MO
 • Faliszewski Mieczysław kpt. - inspektor Biura Śledczego MSW
 • Feliś A. mjr. - z-ca nacz.
 • Fenicki Wiesław ppłk. - inspektor Dep.IV MSW
 • Figurski Krzysztof - inspektor Sekcji VII A Wydz. III A KSMO
 • Filipowski Jerzy por. - st. inspektor Wydz. III-2
 • Florek H. płk - Naczelnik Wydz. VII Dep. III MSW
 • Frankowski Ireneusz ppor. . st. inspektor Wydz. III-2
 • Getka J. kpt -starszy inspektor Wydz. III A
 • Gierałt W. ppor - inspektor Wydz. III-2
 • Gniotek Konrad kpt. - insp. Wydz.I Dep.IV MSW (Warszawa)
 • Godzisz Stanisław ppor . st. inspektor Wydz. III
 • Goraj K. kpt mgr . nacz. Wydz. III
 • Gorodnik W. kpt - z-ca Naczelnika Wydz. III KW MO w Białej Podlaskiej
 • Gołąb Wojciech plut.
 • Gołębiowski W. porucznik
 • Grabowski Z. por - kier. Sekcji III Wydz. III-1
 • Gutkiewicz I. kpt mgr - Naczelnik Wydz. III Biura .C. MSW
 • Gutowski Wiktor kpt. - kier. grupy Wydz.III
 • Gutowski Wiktor kpt. - kierownik Departamentu IV Wydz. III KWMO W-wa
 • Gutowski Wiktor ppłk. - nacz. Wydz. III KS MO w Ostrołęce
 • Gębski T. ppor. - mł. inspektor
 • Górecki K. płk. - I zastępca komendanta wojewódzkiego MS d/s SB (Gdańsk)
 • Górny - dyżurny Wydz.B
 • Górski R. plut. inspektor Wydz. III-2 KS MO
 • Górski W. kpt.
 • Hachulska Krystyna - ławniczka
 • Halej - I sekretarz KD PZPR WWK
 • Halimoniuk Zbigniew sierżant
 • Iwaniuk A, ppor.
 • Jamrozik T. kpt . nacz. Wydz. III KW MO
 • Jankowski W. kpt inż. . z-ca nacz.Wydz. III KW MO w Zielonej Górze
 • Jarmoc (albo Jamroc) Grzegorz kpt - kier. Sekcji V Wydz. III-2
 • Jasiński Ryszard sierżant
 • Jaśko płk. - SB (Warszawa)
 • Joć H. kpr. - posterunkowy
 • Jędrys Z. płk . z-ca Nacz. Wydz. I Dep. III MSW
 • Kacprzak Ryszard ppłk. - SB (Warszawa)
 • Kacprzykowski A. ppłk mgr . nacz. Wydz. Ogólnego KS MO
 • Kaczanowski Krzysztof por.
 • Kamiński Jan por.
 • Kamiński Z. mjr - z-ca nacz. Wydz. IV w Łodzi
 • Karlicki Bogdan ppłk. - st.inspektor Dep.IV MSW
 • Karpiński Stanisław ppłk Wojsk Lotniczych
 • Kasperski Edward płk. mgr - z-ca Komendanta stołecznego MO ds. SB w Warszawie
 • Kasprzyk B. mjr . nacz. Wydz. III KW MO w Nowym Sączu
 • Kawala T. ppłk . nacz. Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp
 • Kijowski Marian kpt. - Wydz. II Dep. III
 • Kisieliński Zbigniew por -z-ca kier. Sekr. V KD MO w W-wie
 • Klosha Wacław mjr mgr . nacz. Wydz. IV KW MO w Skierniewicach
 • Kociankowski Ireneusz mgr - st. inspektor stołeczny
 • Kolandra Jan por - z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Wałbrzychu
 • Komorowski W. ppłk. - z-ca naczelnika Wydziału, Dep.III
 • Konieczny J. kpt. mgr - z-ca Nacz. Wydz. III-2 KS MO
 • Konik Stefan ppłk mgr . nacz. Wydz. III w Sieradzu
 • Kopyt M. kpt. - st. inspektor Wydz. III-2 KS MO
 • Koryszewski Bogdan - ławnik
 • Kosobudzki E. kpt. - inspektor Wydz. II Dep. III MSW
 • Kosowski T. płk - st. inspektor Wydz. II Dep. III MSW
 • Kowalski M. ppłk. - z-ca Nacz. Wydz. IX Dep. III MSW
 • Kozieł mjr - nacz. Wydz. B
 • Kołek T. ppor - Wydz. III KW MO w Radomiu
 • Kościak Bolesław ppłk mgr - nacz. Wydz. III KW MO w Siedlcach
 • Kościuk B. ppłk . nacz. Wydz. III-2 KW MO w Skierniewicach
 • Kościuk B. ppłk mgr . nacz. Wydz. III KW MO w Siedlcach
 • Kramek por.
 • Krawczyk T, płk, starszy inspektor Wydz.II w III Departamencie MSW
 • Krochmal T. kpt - inspektor Biura Śledczego MSW
 • Krzemiński Janusz ppor - Wydz.Śledczy Radom
 • Krzysztoporski A. gen. brygady - dyr. Dep. III
 • Król Wacław płk . nacz. Wydz. III Dep.III MSW
 • Kubasiński kpt.
 • Kuczkowski - kierownik działu kadr DRKP
 • Kudła J. mjr mgr . nacz. Wydz. III KW MO w Wałbrzychu
 • Kukła Teodor płk. - z-ca Komendanta Wojskowego MO ds. Bezp. Publicznego
 • Kulesza Tadeusz mjr mgr - Naczelnik Wydz. Śledczego KWMO Olsztyn
 • Kuleta M. kpt mgr - z-ca nacz. Wydz. III-2 KS MO
 • Kulma Zbigniew por mgr
 • Kuć Zbigniew st. sierżant
 • Kwiatkowski Andrzej ppłk. - nacz. Wydz. III-2 KS MO w W-wie
 • Kwiatkowski E. mjr -Wydz. III-2 KS MO w W-wie
 • Kwiatkowski Tadeusz płk. mgr - Dyrektor Biura Śledczego MSW
 • Kwil Jerzy ppłk - Naczelnik Wydz. IV
 • Kłos J. mjr - inspektor Wydz. IX Dep. III
 • Langner Janusz ppłk. - SB (Warszawa)
 • Lesner A. kpt. - z-ca Nacz. Wydz. III A KW MO Łódź
 • Leszczyński W, mjr, z-ca Naczelnika Wydz. IV SB KWMO w Szczecinie
 • Lewandowski Zygmnut ppłk. - za-ca naczelnika Wydziału, Dep.III
 • Liberacki - inspektor
 • Lisica - dyrektor ds. pedagogicznych TKMK
 • Luliński - Wydz. V Dep. IV MSW
 • Łyszkowski Stanisław płk/gen. bryg. - dyrektor Biura "T" MSW / dyrektor Dep. Techniki MSW
 • Machowski Ireneusz kpr. . mł. inspektor
 • Maciak D. ppłk. mgr inż. - naczelnik Wydziału VII Biura "T" (Warszawa)
 • Macias Stefan ppłk mgr . nacz. Wydz. III KW MO w Zielonej Górze
 • Maciszewski kpr.
 • Maj A. mjr - z-ca nacz. Wydz. III KS MO w Szczecinie
 • Maj Józef ppłk. - inspektor Dep.IV MSW
 • Majewska R. - inspektor
 • Majterski J. mjr - z-ca nacz. Wydz. B
 • Marczak W. ppłk - nacz. Wydz. III Lublin
 • Maryńczak Witold ppłk - nacz. Wydz. III KW MO w Lublinie
 • Marzec H. płk. mgr Naczelnik Wydz. I Biura Śledczego MSW
 • Masłowski Bogusław por/kpt. - st.ofic. operac. Wydz.III / kierownik Sekcji VII A Wydz. III A
 • Matuszewski Andrzej
 • Matuszewski Jan ppor.
 • Matyga. E. - kier. Sekcji II Wydz. III KW MO Łódź
 • Maćkowiak J. kpt mgr - nacz. Wydz. III KW MO w Lesznie
 • Miazek B. kpt. - nacz. Wydz. III KW MO Elbląg
 • Michalska Janina kpt. - inspektor Wydz.I Dep.IV MSW (Warszawa)
 • Mierzejewski J. st. sierżant sztabowy - inspektor sekcji VII A Wydz. III A
 • Morawski Stanisław płk. - dyrektor Dep. IV/III MSW
 • Mozal Stanisław płk. - z-ca Naczelnika Wydz. I Dep. IV MSW (Warszawa)
 • Mozgal Stanisław ppłk - z-ca Naczelnika Wydz. I Departamentu IV
 • Murdza Tadeusz kpt/mjr - inspektor Wydz.I Dep.IV (Warszawa)
 • Muszyński Aleksander płk. - z-ca Komendanta Stołecznego MO ds. SB
 • Mączewski A. sierż. . inspektor Wydz. III KW MO w Płocku
 • Niemiec L. mjr mgr - z-ca nacz. Wydz. III KW MO we Wrocławiu
 • Niklas Leon mjr - inspektor Dep.IV MSW
 • Nowiczuk Piotr ppłk. - SB (Warszawa)
 • Nowotko Tadeusz - inspektor Wydz. III-2
 • Okraj Jerzy ppłk. mgr - Naczelnik Wydz. III A KSMO
 • Olejnik S. (albo K.) mjr - z-ca Nacz. Wydz. III-2 KS MO w W-wie
 • Ostaszewski - Wydz. IV KS MO
 • Ostrowicz Z. kpt. mgr - nacz. Wydz. III
 • Owczarek Grzegorz por. . st. inspektor Wydz. III-2
 • Panasiuk W. mjr mgr . z-ca nacz. Wydz. Śledczego KS MO
 • Paskudzki K. ppłk. mgr , z-ca Naczelnika Wydz. I Biura Śledczego MSW
 • Patelski Mirosław por.
 • Pawłowicz K. płk . z-ca Dyrektora Departamentu III MSW
 • Piesto J. por. - kierownik Sekcji VIII
 • Piotrowski K. - płk. - naczelnik Wydz.I Biura "C" MSW (Warszawa)
 • Pisarski Jerzy mjr - nacz. Wydz. III KW MO w Płocku
 • Pniewski Andrzej kpr
 • Polak por. - z-ca nacz. Wydz. III
 • Pożoga W. ppłk mgr - SB (Warszawa)
 • Przanowski Stanisław płk - z-ca Komendanta stołecznego ds. SB
 • Przekwas Tadeusz kpt. (insp. Biura Śledczego MSW)
 • Przybysz R. mjr - z-ca Naczelnika Wydziału III w Łodzi
 • Przyżycki Włodzimierz por. . inspektor Sekcji VII A Wydz. III A
 • Pykacz Zbigniew
 • Pykacz Zbigniew mł. chorąży . inspektor Wydz. III-2
 • Pytel J. płk, Naczelnik Wydz. V Departamentu III MSW
 • Radecki mjr - z-ca nacz. Wydz. IV
 • Raniewicz Wojciech mjr mgr - nacz. Wydz. III-2 KS MO
 • Ring Z. mjr mgr - SB (Gdańsk)
 • Rogalewski S. mjr mgr . z-ca Komendanta Miejskiego i Powiatowego MO ds. SB w Pruszkowie
 • Rojewski K. ppłk mgr - nacz. Wydz. Śledczego KW MO w Radomiu
 • Rokicki Józef st. sierżant
 • Rąbiński Bogdan ppor. - st. inspektor Wydz. III A KS MO
 • Sadowski Jerzy ppor - Sekcja VI .C. Wydz. III A KS MO
 • Siekierski B. mjr mgr inż. - z-ca Naczelnika Wydz. III A
 • Siemianowski Józef por. - inspektor Wydz. III-2 KS MO
 • Sieradzki A, Wydz. III KS MO
 • Sikora G. por. . inspektor KS MO
 • Siwek A. kpt - z-ca nacz. Wydz. III-2
 • Siwek A. mjr mgr
 • Siwiec A. mjr mgr - z-ca nacz. Wydz. III-2 SUSW
 • Skierski B. mjr
 • Skoczek J. kpt - oficer dyżurny SB KS MO
 • Skrabuła por. - kierownik Referatu Dzielnicowego
 • Skurski G. por.
 • Smulski por.
 • Sobczyk Kazimierz mł. chor. .Ref. Tech. .Oprac. Wydz. .W.
 • Sochaj S. płk. - wicedyrektor Dep. III MSW
 • Spitalniak K. ppłk. mgr - nacz. Wydz. III A
 • Stańczyk L. kpt. - z-ca nacz. Wydz. III WUSW w Gdańsku
 • Stochaj S. płk - z-ca Dyrektora Dep. III MSW
 • Stoklas Witold kpt.
 • Styś Cz. mjr mgr - z-ca Naczelnika Wydz. III A
 • Szafarz Stefan kpt . inspektor Biura Śledczego MSW
 • Szafranowski A. ppłk mgr - nacz. Wydz. III A-1 KS MO w W-wie
 • Szczerbiński R. ppłk - Naczelnik Wydz. III Dep. III MSW
 • Szczygieł Tadeusz płk mgr .z-ca szefa SUSW w W-wie
 • Szelpuk Aleksander kpt
 • Szewczyk W. mjr mgr - z-ca Nacz. Wydz. III KS MO w Katowicach
 • Szlasza Krzysztof st. kapral
 • Sławiński Kazimierz ppłk. - inspektor/st.inspektor, Dep.III/II MSW
 • Słoniowski Z. kpt . po nacz. Aresztu śledczego w Grójcu
 • Śledź K. ppłk - st. inspektor
 • Śledź K. ppłk mgr . nacz. Wydz. III KW MO w Radomiu
 • Śmiałek Marian ppor. - nacz. Wydz. III KW MO w Sieradzu
 • Śpitalniak M. kpt. - z-ca nacz. Wydz. IX Dep. III MSW
 • Świerczyński Aleksander ppłk. - naczelnik Wydziału IV KW MO (Gdańsk)
 • Świerczyński ppłk. - SB (Warszawa)
 • Tabaczkiewicz Z. kpt mgr . nacz. KW MO w Łodzi
 • Tobolski Ryszard sierżant
 • Tomporski Tadeusz ppłk. kierownik Samodzielnej Sekcji .A. Biura Śledczego MSW
 • Traczyk B. kapral
 • Tymoszuk kpt.
 • Uryzaj Florian ppłk. - inspektor, Dep.III
 • Weber Ryszard pchor WSO Legionowo
 • Wiejak Czesław płk mgr -z-ca Dyrektora Departamentu IV MSW
 • Wiejka ppłk - wicedyrektor Dep. IV MSW
 • Wielgo J. kpt mgr
 • Wieteska W. Dep. Techniki
 • Wiraszka M.
 • Wojciechowski Józef płk. - st. inspektor Dep.IV MSW
 • Wojtalik Cz. mjr mgr . z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Gdańsku
 • Wolski L. mjr -z-ca naczelnika Wydz. IV KS MO w W-wie
 • Woźniak Grzegorz
 • Wygoda E. mjr mgr - komendant miejski MO w Zakopanem
 • Zabłotny Ryszard por.
 • Zalewski Andrzej mgr - inspektor Wydz. Śledczego KS MO
 • Zaręba Henryk ppor - st. insp. Wydz. III Zasp. II
 • Zawadzki T. płk - z-ca nacz. Wydz. V Dep. III
 • Zep J. kpt. - kierownik Sekcji VII A Wydz. III
 • Zieliński Marek ppor. - inspektor Wydz. IX Dep. III MSW
 • Żabiński Tadeusz por mgr . z-ca nacz. Wydz. III KW MO w Radomiu
 • Żuczek M. ppor.
 • Żurański kpt.

powrót do strony głównej