Manifest

Naród, który nie zna swojej historii będzie ją musiał powtarzać.
Strona www.czuma.pl od ponad 20 lat upamiętnia polskich patriotów z organizacji Ruch i ROPCiO, którzy pod parszywymi komunistycznymi rządami zdobyli się na odwagę sprzeciwiania się bolszewickiej władzy i przyczynili się tym do ochrony wolności Polaków i odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie dla tych starań można udzielić na
rachunek: Stowarzyszenie Wolnej Polski
nr rachunku: 58 1020 1055 0000 9802 0337 6167


webmaster@czuma.pl

Webmaster z Prymasem Polski (str. 406)
Prymas Polski pod obserwacją TW „Bonifacego Szczepańskiego” (str. 405)

Zdjęcia z albumu Stefan kardynał Wyszyński – Droga życia
(Wydawnictwo im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO)