Opozycja niepodległościowa zaczyna się w istocie pod koniec Gomułki a swój pierwszy ważny proces ma właśnie w czasach Gierka – to jest opozycja konspiracyjnej organizacji „Ruch”.
prof. Andrzej Nowak

Zdarzyło się to w czasach, kiedy Wałęsa pracował jeszcze w POM-ie w Łochocinie, a Kuroń i Modzelewski odsiadywali wyrok za list otwarty do członków PZPR, w którym postulowali zastąpienie dyktatury Gomułki rządami rad robotniczych. W takich to czasach środkowego PRL, gdy wszelka myśl o zmianie istniejącego ustroju wydawała się szaleństwem, grupka ludzi rzuciła wyzwanie, tworząc konspiracyjną organizację o antykomunistycznej orientacji.
prof. Antoni Dudek

„Ruch” był największą tajną organizacją antykomunistyczną działającą w okresie rządów Władysława Gomułki. Powstał z inicjatywy Andrzeja i Benedykta Czumów...
dr Piotr Byszewski