Biogramy

Nie było już od wielu lat w Polsce żadnej zorganizowanej działalności antysocjalistycznej, w której by nie partycypowała rodzina Czumów, rodzina obrońcy Warszawy z 1939 r. Dzisiaj mamy Czumów we wszystkich akcjach ugrupowań antysocjalistycznych.

Dyrektor II Wydziału Urzędu ds. Wyznań tow. Aleksander Merker
w przemówieniu do lektorów KC PZPR (luty 1980)