Biogramy

Andrzej Czuma
Andrzej Czuma
Benedykt Czuma
Benedykt Czuma
Ignacy Czuma
Ignacy Czuma
Hubert Czuma
Hubert Czuma
Łukasz Czuma
Łukasz Czuma
Walerian Czuma
Walerian Czuma
Władysław Czuma
Władysław Czuma
Józef Czuma
Józef Czuma

Nie było już od wielu lat w Polsce żadnej zorganizowanej działalności antysocjalistycznej, w której by nie partycypowała rodzina Czumów, rodzina obrońcy Warszawy z 1939 r. Dzisiaj mamy Czumów we wszystkich akcjach ugrupowań antysocjalistycznych.

Dyrektor II Wydziału Urzędu ds. Wyznań tow. Aleksander Merker
w przemówieniu do lektorów KC PZPR (luty 1980)