Teresa Glegolska

Warszawa, dnia 24.11.1976 r. r.
TAJNE SPEC ZNACZENIA
Egz. nr 2

INFORMACJA OPERACYJNA
/sporządzona ze słów/

W dniu dzisiejszym o godzinie 15 odbyłem spotkanie w kawiarni „SŁONECZNA” z ko. „Studentka”
W toku rozmowy zostałem poinformowany, że w dniu 20.11.1976 r. Andrzej CZUMA do miejsca pracy przyniósł paczkę o przypuszczalnych rozmiarach 30x40x80 cm. Paczka ta była zapakowana w biały papier z nadrukami cepeliowskimi. Andrzej CZUMA przynosząc paczkę poruszył ją i słychać było wydobywający się z paczki niemetaliczny dźwięk. Przypuszczalna waga paczki mogła wynosić około 20 kg. Andrzej CZUMA zwracał się do źródła, które wychodziło na miasto aby kupiła papier pakowy, gdyż chce zapakować paczkę. Źródło odmówiło kupna papieru.
W dniu 20.11.1976 r. około godziny 1140-1100 do miejsca pracy Andrzeja CZUMY przyszedł starszy mężczyzna w wieku około 50 lat ubrany w kurtkę ortalionową koloru brązowego, posiadający widoczną łysinę. Andrzej CZUMA wychodząc z tym mężczyzną z pokoju zabrał paczkę. CZUMA powrócił do pokoju po około 20 min. bez paczki, komu dał paczkę CZUMA tego źródło nie wie. W/w mężczyzna przyjechał do Anrzeja CZUMY samochodem marki SYRENA koloru jasnego Nr. rej. ####### Źródło widziało jak w/opisanym samochodem z parkingu przed b.dwrocem PKP W-wa Gł.Osobowa odjeźdźał w/w mężczyzna. Żródło nie widziało aby mężczyzna odjeźdzajaćy samochodem pakował do samochodu paczkę.
(…)
W dniu 24.11.1976 r. informatorka wychodząc na spotkanie pod nieobecność swoich współpracowników zrobiła przeszukanie biórka Andrzeja CZUMY znajdując w nim dwie książki z Centralnej Biblioteki Wojskowej w W-wie. Książki pt. Prezydent Gabriel Narutowicz, i druga pt. Pierwszy Prezydent.
W dniu 24.11.1976 r. około godziny 1400 do pokoju przyszedł młody mężczyzna z brodą /#############/, który nie zastał Andrzeja CZUMY w pracy.
U W A G A
Kontakt otrzymał nastawienie dot. ujawniania osób odwiedzających Andrzeja CZUME w pracy, sposobu ich kontaktowania się, osób telefonujących do niego /chodzi o nazwiska imiona psełdonimy itp/. Ponadto niezaleźnie od powyższego ma rozeznać sytuacje jaka aktualnie panuje wśród pracowników DRKP Warszawa, na tematy społeczno-polityczne.
(…)

Ppor. W.Przyżycki


Warszawa, dnia 27.12.1976 r. r.
TAJNE SPEC ZNACZENIA
Egz. nr 2

INFORMACJA OPERACYJNA
/sporządzona ze słów/

W dniu dzisiejszym o godzinie 1515 odbyłem spotkanie w ####### „#######” z ko. „Studentka” na którym zostałem poinformowany że:
Informatorka w dniach 22-23.12.1976 r. przebywała na urlopie. Do pracy przyszła w dniu 24.12.1976 r. W dniu tym do Andrzeja CZUMY było bardzo dużo telefonów. (…)
U W A G A:
Źródło otrzymało zadanie rozeznania osobowości ########################## pod względem zainteresowań i prezentowanych poglądów na aktualną sytuację społeczno polityczną kraju. W odniesieniu do Andrzeja CZUMY pozostało aktualne nastawienie z poprzednich spotkań.
W czasie spotkania wręczyłem ko. „Studentka” sumę złotych 1000 /jeden tysiąc złotych/ tytułem wynagrodzenia za przekazywane nam dotychczas informacje (…)

Ppor W.Przyżycki
Inspektor sekcji VII A Wydziału III A


MELDUNEK OPERACYJNY 744/76

W nawiązaniu do poprzednio przesłanych meldunków w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Omega” uzyskano do następuje:
W dniu 13.01.1977 r. KO ps „Studentka” przekazała informację, że 3.01.br. Andrzej CZUMA zgłosił się do pracy o godz. 7.45 przynosząc ze sobą torbę turystyczną. Źródło podczas nieobecności w pokoju w/wym. stwierdziło /przez dotyk, że w/w torbie może się znajdować maszyna do pisania typu walizkowego lub urządzenie służące do powielania. (…)

Ppłk mgr J.Okraj
Naczelnik Wydziału III A K.S.M.O w W-wie