Łukasz Czuma

Czuma Łukasz (ur. 1935) pol. działacz wolnościowy, profesor teorii ekonomii KUL, syn Ignacego; magisterium uzyskał 1958 na KUL, gdzie nast. (1962) doktoryzował się; jego rozprawa habilitacyjna przedstawiona 1972 została zatwierdzona 1981 przez władze PRL; 1970-71 był więziony pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji Ruch (zob); 1985 został docentem, a 1992 profesorem nadzwyczajnym KUL; jest autorem licznych prac z zakresu ekonomii i historii, m.in.: Francois Perroux teoria wzrostu zharmonizowanego a wzrost gospodarczy południowych Włoch (1973), Niemarksistowska teoria ekonomii (1989), Zmiany gospodarcze w Polsce XX wieku (1990), Wprowadzenie do ekonomii (1992), Katolicka nauka społeczna (1993), Doktryny ekonomiczne (1997 wraz z A.Jaroszem); 1996 ukazały się jego, napisane wspólnie z ks. H.Czumą, A.Czumą, B.Czumą, Wspomnienia z PRL-u.

Gutenberg Print, Encyklopedia Powszechna


Protokół
przesłuchania podejrzanego

Warszawa, dnia 30 VI 1970 r.

Por.Franciszek Skawiński, inspektor Biura Śledczego MSW w Warszawie, na polecenie prokuratora powiatowego dla m.st. Warszawy przesłuchał w charakterze podejrzanego: Łukasza Czumę, s.Ignacego i Lubow z Szujskich, ur. 9 VI 1935 w Zakopanem (dalsze personalia w aktach sprawy).
Pytanie: Od jak dawna działa podejrzany w nielegalnej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Jaką funkcję pełnił podejrzany w tej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Z jakimi osobami podejrzany współpracował w ramach działalności w nielegalnej organizacji?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Pytanie: Na czym polegała taka współpraca?
Odpowiedź: Podejrzany Łukasz Czuma milczy.
Na tym przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy przerwano z powodu udania się wymienionego na obiad. Godzina 12.00. Przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy wznowiono w dniu 30 czerwca o godzinie 13.00. Na stawiane pytania podejrzany przez cały czas poobiedniego przesłuchania milczał. Przesłuchanie podejrzanego Łukasza Czumy, s.Ignacego, zakończono dnia 30 czerwca 1970 r. o godzinie 15.40.

Przesłuchał: Skawiński.

Zeznał: Czuma