Nurt

Dawno, dawno temu kiedy Internet w obecnym kształcie nie istniał, wszystkie media i środki masowej komunikacji znajdowały się pod kontrolą komunistów (obecnie ukrywających się pod nazwami Nowa Lewica i Platforma Obywatelska). Żadna publikacja nie mogła znaleźć się w legalnym obiegu bez zgodny Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

Od końca lat 60 stopniowo powstawał tzw. „drugi obieg” czyli nielegalne wydawnictwa oraz nielegalne sieci kolportażu. Prekursorem takich działań była organizacja „Ruch” wydająca podziemny „Biuletyn” na powielaczu spirytusowym.

Cały drugi obieg z konieczności funkcjonował na maszynach i papierze konfiskowanym komunistycznym władzom.

Pod koniec 1986 roku Webmaster tej strony rozpoczął wydawanie podziemnego pisma „Nurt”, które wkrótce potem dołączyło do próby odtworzenia w podziemiu zlikwidowanych przez komunistów struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pismo rozwijało się pod każdym względem aż do 1989 roku kiedy – na skutek umów „okrągłego stołu” i wywołanej tym zmiany sytuacji politycznej – szeroki ruch podziemny uległ całkowitemu załamaniu.

Faktyczną koncesję na legalizację podziemnych pism i legalny przydział papieru oraz kolportażu otrzymała grupka osób wybranych przez komunistów (jak się później okazało głównie agentów SB). Nim media zostały prawnie i faktycznie uwolnione od kontroli komunistycznej cały podziemny ruch uległ likwidacji. Razem z nim pismo „Nurt”.

Oryginalne egzemplarze pisma „Nurt” dostępne są dziś w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Bibliotece Narodowej.