Mirosław Prandota

Warszawa, dnia 13.01 1978 r.
TAJNE SPEC ZNACZENIA
Egz. nr 2

Żródło: TW „Dąb”
Przyjął: B.Rąbiński
Miejsce:
Data:

INFORMACJA OPERACYJNA
dot. figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„OMEGA”

W dniu dzisiejszym wywołałem spotkanie z TW ps.”Dąb” i spotkałem się z nim punktualnie o godz.1200 w kawiarni „Tokaj”.
(…)
Założyłem, że TW mnie bada i zapytałem, co pan chciałby wiedzieć? TW bez wahania powiedział
„Np. co się z AC działo od 1960 r.”.
„Siedział” – rzuciłem szybko.
Wówczas TW z autentycznym niedowierzaniem w głosie spytał za co i jak długo.
Kiedy odpowiedziałem na jego pytanie, śmiał się długo i w moim odczuciu autentycznie. Kiedy wracał w dalszej rozmowie do tego tematu, wywoływało to u niego nowe wybuchy śmiechu. Wtedy powiedziałem – „Teraz pan widzi, że kontakt z tymi ludźmi i poddanie się ich wpływom, źle może procentować, a nam zależy na tym, aby uratować każdego, szczególnie ludzi wartościowych”.
TW z pełnym zrozumieniem przytakiwał. Stwierdził jednak, ze C. dostał ogromny wyrok. (…)
Wręczyłem TW upominek noworoczny w postaci butelki koniaku, co przyjął ze zdziwieniem, ale wyraźnym zadowoleniem.
Zwróciłem się także z pytaniem o nr, pod którym zarejestrowane jest podanie TW o założenie telefonu, obiecując rozpoznanie możliwości ewentualnej pomocy w tej sprawie.
TW był bardzo ucieszony i podał nr 2203/77.
(…)

B.Rąbiński


Warszawa, dnia 17.02 1978 r.
TAJNE SPEC ZNACZENIA
Egz. nr 2

INFORMACJA OPERACYJNA
dot. figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„OMEGA”

W dniu 15.11.77 r. o godz. 1530 w barze Hortexu spotkałem się – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – z Andrzejem Czumą.
Na spotkanie umówiliśmy się telefonicznie – zadzwoniłem do Andrzeja do pracy w dniu poprzednim. Było to spotkanie pierwsze po piętnastu latach. (…)
Rozmowę zaczął od poinformowania mnie, że siedział w więzieniu cztery i pół roku, za próbę obalenia systemu. Następnie opowiedział, że przebywa w grupie ludzi, którzy wydają pismo „Opinia”. Wymieniał różne nazwiska redaktorów tego pisma. W kontekście rozmaitych sformułowań negatywnie określał realizację swobód obywatelskich, powołując się przy tym na Helsinki.
Pożyczył mi do przeczytania 8 numer „Opinii”, 11 numer „U progu” i 1 numer „Organu”. Mam mu to oddać we wtorek, podczas spotkania – 21 lutego w Horteksie. (…)
W czasie rozmowy udało mi się wtrącić kilka zdań o tym, że pisuję w „Tygodniu”, że byłem w Szwecji i że pracuję w NIK-u.
(…)
Uważam, że w czasie zwracania Andrzejowi wypożyczonych materiałów powinienem je skomentować, krytycznie ustosunkowując się do najsłabszych i podkreślając zalety najlepszych, aby wywołać wrażenie autentycznego zainteresowania.
W czasie rozmowy z Czumą użyłem sformułowania, że ludzie mają teraz nastawienie konsumpcyjne do świata, wobec tego moja rozmowa następna z nim winna trzymać się tego samego kontekstu. Swoją postawą skłonię go do tego, by przekonywał mnie o słuszności podjęcia takich działań mimo określonych trudności. Zarzucę mu brak perfekcji, a zatem nieskuteczność w działaniu. Gdy wyczuję, że go to dotyka i zraża do mnie, wtedy złagodzą stosunek krytyczny i skłonię się do jego linii rozumowania.
Ponieważ będą odbywał szkolenie zawodowe w dniach 23 lutego – 22 marca, chciałbym przedtem tj. 22 lutego omówic to drugie spotkanie z Czumą.
OMÓWIENIE:
TW ps.”Dąb” wykonał zadanie zgodnie z ustaleniami na poprzednich spotkaniach. Uzyskując materiały od figuranta, zapewnił sobie dalsze z nim spotkania. (…)
W czasie analizy sylwetki A.C. uzgodniliśmy tok dalszego postępowania.
ZADANIA DLA TW
Utrzymać kontakt z figurantem. Dokonać analizy pożyczonych tekstów z uwypukleniem istotnych /beznadziejnych lub b.wartościowych/ akapitów, w celu wykazania A.C. zainteresowania jego działalnością.
Zaproponować przegląd tekstów, które mają się ukazać, pod względem formalnym. W przypadku propozycji ze strony A.C. napisania artykułu, propozycję przyjąć.
Dążyć do nawiązania kontaktu ze środowiskiem A.C.
Następne spotkanie umówiono na 22.02.br. o godz.1200.