Uczestnicy Ruchu

 • Jerzy Anczewski (+)
 • Jacek Bartkowiak
 • Roman Benedict
 • Jerzy Bergiel (+)
 • Jacek Bierezin (+)
 • Czesław Brzezicki
 • Andrzej Czuma
 • Benedykt Czuma (+)
 • ks. Hubert Czuma (+)
 • Łukasz Czuma (+)
 • Sławomir Daszuta
 • Jan Długołęcki
 • Wojciech Drozdek
 • Grzegorz Dzięglewski
 • Marian Gołębiewski (+)
 • Jan Gonet (+)
 • Mirosława Grabowska
 • Marzena Górszczyk-Kęcik (+)
 • Ewa Hensz-Chądzyńska
 • Teresa Czcibora Iżycka
 • Jan Kapuściński (+)
 • Janusz Kenic
 • Wiesław Kęcik
 • Alojzy Koszut (+)
 • ks. Sebastian Koszut
 • Bogusław Kościelecki
 • Jan Kozłowski
 • Marek Kruzerowski (+)
 • Jan Krzystoszek (+)
 • Janusz Krzyżewski (+)
 • Mieczysław Kukuła
 • ks. Józef Kulisz
 • Wiesław Jan Kurowski (+)
 • Janina Lewandowska
 • Andrzej Lulek
 • Elżbieta Łukasiewicz-Nagrodzka
 • Wojciech Majda (+)
 • Wojciech Mantaj
 • Elżbieta Mickiewicz
 • Bożena Miklaszewska
 • Emil Morgiewicz (+)
 • Marek Niesiołowski
 • Stefan Niesiołowski
 • Lucyna Pakowska
 • Teresa Lucyna Paszkowska
 • Edward Piotrowski
 • Henryk Podlaski (+)
 • Jerzy Ptaszyński
 • Antoni Radzik (+)
 • Antoni Salm
 • Stanisław Schodziński
 • Jan Smoter
 • ks. Bronisław Sroka
 • Edward Staniewski (+)
 • Jerzy Stasiak
 • Bolesław Stolarz (+)
 • Ewa Sułkowska-Bierezin (+)
 • Witold Sułkowski (+)
 • Joanna Szczęsna
 • Józef Szymchel
 • Leszek Śliwa
 • Robert Terentiew
 • Stefan Türschmid (+)
 • Jadwiga Twarkowska
 • Zygmunt Urban
 • Adam Więckowski
 • Barbara Wińczyk-Türschmid
 • Marian Wiśniarski (+)
 • Andrzej Woźnicki
 • Zygmunt Żyłko-Żebracki (+)

Z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że do momentu rozpoczęcia aresztowań (czyli do 20 czerwca 1970 r.) komunistyczne służby specjalne dysponowały wewnątrz Ruchu tylko jednym agentem: Sławomirem Daszutą (TW „Sławek”). Pozostałe oznaczone kolorem czerwonym osoby nawiązały współpracę z SB po rozbiciu organizacji.