Komenda Stołeczna przekazała Wam ostatnio t.w. „Student”, jednostkę o dużej wartości operacyjnej, współpracą z którą stale interesujemy się. Podstawowym zadaniem „Studenta”, nad realizacją którego należy czuwać, jest osłabienie dotychczasowej roli ośrodka duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez jezuitów na KUL-u. Chodzi nam o to by „Student” swoimi formami pracy z młodzieżą zacierał wspomnienie o Hubercie Czumie i wprowadzał nowy klimat i właściwe treści społeczno-polityczne.
Pismo Zast. Naczelnika Wydz. 1. Dep. IV Płk. St. Mozala do Naczelnika Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej M.O. w Lublinie


O bolszewizmie i nazizmie