Bezpieka odnotowała, że o. Hubert Czuma w stosunku do młodzieży jest elastyczny rozumie jej potrzeby nie gorszy go typowe dla młodzieży swoboda postawy i chęć wyżycia. W jego oddziaływaniu dominują elementy zaangażowania intelektualnego i spekulatywnego. Swoimi rozmowami z młodzieżą wywołuje refleksje i domysły, bowiem naprowadza na tematy dyskusyjne, których sam nie rozstrzyga pozostawiając do rozwiązania dyskutantom. Lubelskie SB znało jego pochodzenie społeczne oraz drogę zakonną. Miał po ojcu odziedziczyć skrajną ortodoksyjność w zagadnieniach wiary i głęboką nienawiść do ustroju socjalistycznego i jego ideologii.
Mateusz Ihnatowicz


O bolszewizmie i nazizmie