Wywiad z Piotrem Gontarczykiem

Rzekomy
"Akt Konfederacji Polski Niepodległej"

Skan rozpowszechniany jest przez obecnych aktywistów KPN jako odpis (?) dokumentu rzekomo spisanego 1 września 1979 r.
Nie ulega wątpliwości, że nie istniał żaden oryginalny "Akt Konfederacji Polski Niepodległej" podpisany 1 września 1979 r. ponieważ znaczna część wymienionych w nim osób nigdy nie istniała, a niektóre istniejące osoby z całą pewnością tego pisma nie podpisały. Można natomiast zasadnie domniemywać, że faktyczni założyciele KPN znajdują się na podanej liście.

Kolorem czerwonym zaznaczone zostały osoby zarejestrowane w archiwach IPN jako Tajni Współpracownicy SB.

Kolorem zielonym zaznaczone zostały "podpisy" fikcyjne - osoby, które nie istnieją lub nazwiska osób istniejących, które nie uczestniczyły w zakładaniu KPN.

Kolorem żółtym zaznaczone zostały "podpisy" najprawdopodobniej fikcyjnych osób.Nie można wykluczyć, że osoby nie oznaczone żadnym kolorem w jakimś sensie poparły działania Leszka Moczulskiego choć stopień świadomości tego poparcia jest dyskusyjny. W szczególności - przykładowo - ze względu na ówczesny stan zdrowia nieżyjącego dziś Zdzisława Jamrożka jest niepodobieństwem ustalenie zarówno teraz jak i w przyszłości czy i w jakim znaczeniu popierał on "Akt Konfederacji Polski Niepodległej" niezależnie od tego, że niemal z całą pewności nie podpisał on tego "Aktu".

Konfederaci
Józef Bal
TW "Tomek"
Jan Bogusławski Krzysztof Bzdyl Wanda Chylicka Teodor Dąbrowski
Stefan Dropiowski
TW "Dunin", "Magister"
Zbigniew Drozdowski Stanisław Franczak Ryszard Fryga Krzysztof Gąsiorowski
TW "Jerzy Rawicz"
Zdzisław Jamrożek Stanisław Janik-Palczewski Tadeusz Jandziszak Stanisław Janowski Romana Kahl-Stachniewicz
Ryszard Kossowski Bernard Koleśnik
TW "Marek Walicki"
Roman Kraszewski Roman Kściuczek Stefan Kucharzewski
Zdzisław Kutnowski
Andrzej Szomański, TW "Historyk"
Marek Lachowicz
TW "Grzegorz", "Jankowski"
Adam Macedoński Zygmunt Marowski Nina Bronisława Milewska
Mieczysław Majdzik Antoni Młynarski Leszek Moczulski
TW "Lech"
Michał Muzyczka Michał Niesyn
Ryszard Nowak
TW "Krzysztof", "Anka", "Grej"
Krzysztof Ostaniec Zdzisław Pałuszyński Marek Porębski Jan Prawski
Maciej Pstrąg-Bieleński Stanisław Sikora Matylda Sobieska
TW "Andrzej"
Tadeusz Stachnik
TW "Tarcza", "Tarnowski"
Tadeusz Stański
Janusz Stolarski Romuald Szeremietiew Wojciech Szostak Anna Szuwarska Jerzy Sychut
Stanisław Tor Kazimierz Traczewski Zygmunt Urban Apolinary Wilk
TW "Zenon"
Ryszard Jan Żywiecki
Ryszard Zieliński, TW "Marcin"

Rzeczywiście istniejący uczestnicy ROPCiO: Wanda Chylicka, Ryszard Fryga, Stanisław Tor i Zygmunt Urban nie zakładali KPN.

Z zestawienia wynika, że Tajni Współpracownicy Służby Bezpieczeństwa stanowili ponad 43% grupy osób zakładających KPN.